Rólunk  | Egyházközség| Diakónia |   Művelődési  központ|  Elérhetőség

 

 

Szeretetotthon
 

Esemény archívum

     
  Névjegykártya helyett...   Az otthon 
  Szeretetotthonunk szentelése 1994. május 29-én volt. Azóta 71 gondozottunk volt rövidebb-hosszabb ideig.
Egyszerre 21 beteg-öreget gondozunk, egy illetve kétágyas, fürdőszobás lakrészekben, teljes ellátást biztosítva számukra.

Református egyháztagok mellett, más felekezetűeket se utasítunk vissza. Feltételünk, hogy a bejövők elfogadják az Otthon rendjét, amelynek gerince a naponkénti reggeli- és esti áhítat. Szeretetotthonunk önellátó és önfenntartó. Működésünkhöz az államtól nem kapunk támogatást.

Ezért is minden szeretetadományt szívesen fogadunk a bejövőktől csakúgy, mint bárki adakozótól.

Munkánkat segíti a saját állattartás és mezőgazdasági tevékenység, a pékség és az alkalmankénti fogászat, cipészet, varroda.

Nyaranta két ifjúsági tábort is szervezünk.

A jövőben tevékenységünket házigondozással szeretnénk köbővíteni.

Jelenleg 19-en szolgálunk a Szeretetotthonban, különböző minőségben.


Istennek legyen hála, hogy a Tenkei Református Egyház Szeretetotthonában, munkatársként egy olyan közösségben dolgozhatom, ahol szeretetet gyakorolhatunk egymás iránt és idős testvéreink iránt, akik itt a második otthonukra találtak...

ifj. Köteles Pál, adminisztrátor

A Szeretetotthon megnyitásakor elhangzott üdvözlet (1994.05.29.)

Drága testvéreink! 
Urunk iránti hálával tapasztalhattuk meg, hogy "aki a szelet nézi, nem vet az ; és aki sűrű fellegekre néz, nem arat". (Prédikátor 11,4) 

Ezzel az igei bátorítással indulunk el Szeretetotthonunk létesítésére. Kaptuk a feladatot: "a szegények (az öregek) mindenkor veletek lesznek..." (Máté 26,11)

Krisztusunk királyi hatalmával bíztatott: "Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg." (Máté 25,40)

Köszönjük a látó szemet, amivel észrevehettük, hogy Ő kicsinyekben és öregekben is közelít felénk: "Mert éheztem és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok; jövevény voltam és befogadtatok engem; mezítelen voltam és megruháztatok; beteg voltam és meglátogattatok; fogoly voltam és eljöttetek hozzám". (Máté 25,35-36) 
Köszönjük, hogy bennetek társra találtunk a szolgálatra, a szeretetre, megalázkodásra, kicsinyhitűségünk elleni harcra. Ezért érezhetjük most közösen, hogy "aki mást felüdít, maga is üdül". (Példabeszédek 11,25b) 

Köszönjük segítségeteket, mely nélkül nem válhattunk volna környezetünkben a Gondviselő "kezévé", hogy igaz lehessen: "az Úr megtámogat minden elesendőt ls felegyenesít minden meggörnyedtet". (Zsoltár 145,14) 

Kérünk Benneteket, véssétek szívetekbe: az Úr építette e házat. Ő őrizte a várost! Szerelmeseihez illően, megelégít bennünket "álmunkban". (Zsoltár 127,1-2)

Könyörögjünk továbbra is Jeruzsálem békességéért, a "várfalak között", csendességért e "palotában" (Zsoltár 122). 

Hisszük, ezután is csatornák lesztek felénk Urunk szeretetének közlésében. A Vőlegény barátjával, Keresztelő Jánossal valljuk: "...az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom".(János 3,29-30) 

Soli Deo Gloria! 
Szeretetotthonunk nevében, testvéri köszöntéssel: 
Berke Katinka és Berke Sándor
 

A gondozottak 2 ágyas, előszobás, fürdőszobás lakosztályakban élnek. 

Biztosított az orvosi ellátás, gyógykezelési lehetőség, szociális képviselet, a kapcsolattartás elősegtése a külső környezettel. 

A közösséget a gondozottak nyugdíjhozzájárulással, esetleg ingó- vagy ingatlan vagyonuk közreadásával támogatják. 
De tagja lehet a közösségnek az is, aki nem rendelkezik az ellátás biztosításának költségének.

Az idős- és beteggondozás mellett, a Szeretetotthon 30 hektár szántóföldet is megművel, így háziállat állománya, és saját sütési kenyere, péksüteménye nagyban hozzájárul a költségek átlagon aluli
tartásához.

A közösség naponta két alkalommal igehirdetéses ahítatra gyűl össze, amely a lelkigondozás szerves részét képezi.A szabadidőt minden lakó a maga igényének megfelelően szervezi meg, felolvasások, filmklub, előadások segítenek a szinesebbé tételéhez.

A Szeretetotthon a gyülekezetben lakó idős betegek gondozására is alkalmat nyert az idők során: ételt, ruhát, karritatív tevéknységet is folytat a helyi, egyházközségi Nőszövetséggel karöltve.


"Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden."(5 Mózes 15,11)

   
   

 


Copyright © 2013 Tenkei Református Egyház, minden jog fenntartva.                 Rólunk | Egyházközség| Diakónia |   Művelődési  központ|  Elérhetőség